Uvod u energetski rad

Petar Vojvodić & Višnja Gašparić Vojvodić

 

Three hearts service and maintenance banner.

Ovo je skripta interne namjene samo za osobe koje posvećeno rade s Petrom i/ili Višnjom, te nije za javnu upotrebu.

Sadrži niz poučnih tekstova, priča i primjera iz života, te raznolikih vježbi koje nisu isključivo rad autora već se referiraju i na druga djela slične tematike.

 

Product Details

  • Plastic coil binding: 74 pages
  • Publisher: PNS (2014)
  • Language: Croatian
  • ISBN:
  • Dimensions: 21 x 30 cm

Price: 20 USD

Order from the authors.